Praktisch maken

voorplat_steiner1

(20-10-2015) De moderne mens heeft de neiging alles ‘praktisch’ te willen maken – dat hoort bij de tijd waarin wij leven. Een gevaar is dat we langzamerhand een verkeerd beeld krijgen van wat ‘praktisch’ nu eigenlijk is. Praktisch is niet alleen datgene dat tastbaar is. Praktisch is al datgene dat inzicht biedt, dat moed en kracht schenkt, dat je doet groeien, in welk opzicht dan ook.

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld – maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In deze voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

Onze nieuwste uitgave bevat twee voordrachten die Rudolf Steiner in 1921 in Den Haag hield en een artikel van John Hogervorst over de verhouding van de antroposofie tot de sociale driegeleding, twee ‘zaken’ die weliswaar in Rudolf Steiner samen kwamen maar die lang tot onderling onbegrip hebben gevoerd.

Deze voordrachten laten zien hoe het enerzijds niet noodzakelijk is om de antroposofie te kennen om de sociale driegeleding te begrijpen en hoe het anderzijds verbazing kan oproepen wanneer degenen die de antroposofie kennen niets van de sociale driegeleding zouden willen weten.

Rudolf Steiner
Antroposofie en het praktische leven
9789073310995
paperback, 88 pagina´s,  13,50
Tot en met maandag 26 oktober geldt: zonder verzendkosten thuisgestuurd indien u bestelt in onze webwinkel.

Uit de oogst van 2014

5778
Als u zich zou afvragen: “Waarvan leef ik?” – dat doet u meestal niet maar als u het eens zou doen -, dan zou u misschien zeggen: “Nou ja, van mijn geld!”
Een groot deel van de mensen die zeggen dat ze van hun geld leven, hebben dat geld bijvoorbeeld van hun ouders geërfd en menen nu dat zij van hun geld leven. Maar, mijn beste vrienden, van geld kan je niet leven! Geld is niet iets waarvan je kunt leven. Hier moeten we beginnen met na te denken.
En dit vraagstuk hangt nauw samen met de werkelijke belangstelling die van mens tot mens leeft. Wie gelooft dat hij leeft van geld – dat hij bijvoorbeeld geërfd heeft of op een andere manier verkregen heeft dan, zoals het tegenwoordig het geval is, door te werken -, wie zo leeft en meent dat hij van geld kan leven, die heeft geen interesse voor zijn medemensen want van geld kan niemand leven.

De mens moet eten en ons voedsel moet door iemand geproduceerd worden. De mens moet zich kleden en onze kleren moeten door andere mensen gemaakt worden. Mensen moeten hun arbeidskracht urenlang inzetten opdat ik een jas of een broek kan aantrekken. Die mensen werken voor mij: daar leef ik van, niet van mijn geld!

Uit de oogst van onze nieuwe uitgaven in 2014:
Rudolf Steiner: We kunnen op elkaar bouwen

Achteraf (3)

5914[11/9/2014] Ja, achteraf is het makkelijk praten. Vóóraf is het vaak wat moeilijker.
Oók verschenen in augustus: Rudolf Steiner, revolutionair zonder revolutie – een nieuw deeltje in de serie ABC Wegwijzers, geschreven door John Hogervorst. Dit deeltje belicht de ‘onbekende Rudolf Steiner’, namelijk de maatschappijvernieuwer die op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.
Onbekend moge dan onbemind maken: deze onderbelichte kant van het leven en werken van Rudolf Steiner bevat waarschijnlijk het voor de 21e eeuw meest urgente en actuele deel van zijn nalatenschap.

Recente berichten

Sociale netwerken