Denken!

[16 maart 2018] Wij hebben er veel plezier in, in de mooie kleine minibrochures met een waardevolle inhoud die we voor een klein prijsje kunnen aanbieden. Makkelijk om onderweg te lezen. Leuk om als een klein cadeautje uit te delen.

Nu verschenen:
Rudolf Steiner
Praktische ontwikkeling van het denken
Praktische ontwikkeling van het denken – wat moeten we ons daarbij voorstellen? Tegenwoordig lijkt het er wel eens op dat de titel van deze voordracht een tegenstrijdigheid in zich draagt. Hoe zou het denken nu praktisch kunnen zijn? Het dóen is toch praktisch (en het denken theoretisch)? Daar hebben we dan direct een eerste misverstand over het denken: de manier van denken die Rudolf Steiner voorstaat is praktisch, dat wil zeggen: begrijpt de werkelijkheid en geeft richting aan de dagelijkse praktijk van het leven.
(brochure, 26p, € 3,00)

Herinneringen aan Rudolf Steiner

[29 maart 2017] Het is maar een heel klein boekje, een mini-brochure. Maar in elk geval worden wij er zelf blij van.
Verschenen:
7938367499

Erna van Deventer-Wolfram
‘Die oom kan alles’ – Herinneringen aan Rudolf Steiner
Rudolf Steiner leeft voort in de wijze waarop de antroposofie wordt opgenomen en als inspiratiebron dient in bijvoorbeeld onderwijs, geneeskunde of landbouw. Op een andere manier leeft hij voort in de herinneringen van degenen die hem meegemaakt hebben. Hun herinneringen werpen een kleurrijk licht op een van de grootsten van de 20e eeuw.
Met herinneringen van Andrej Belyj, Erna van Deventer-Wolfram, Martin Münch, Adelheid Petersen, Victor Stracke, Assia Turgenieff en Natalie Turgenieff-Pozzo.
Verzameld en vertaald door John Hogervorst

(brochure, 31p, € 3,00)

Recente berichten

Sociale netwerken