Een mooie boekbespreking

[8 augustus 2017] Een interessante en uitgebreide bespreking van het nieuwe boek van Ruud Thelosen, Solidaire economie, verscheen op deze website.

Hier een fragment:

“Thelosen bouwt zijn redenering degelijk op: vanuit uitgangspunten voor een solidaire economie, geeft hij een kritiek op het neoliberale kapitalisme. Met boeiende en interessante perspectieven: katholicisme, islamisme en wetenschap wordt het liberalisme heel genuanceerd de maat genomen. Dat is een van de aangename kanten van dit boek: Van Karl Marx tot Heertje, [met o.a. Superkapitalisme en bedreiging, R. B. Reich; De utopie van de vrije markt, Hans Achterhuis; Ayn Rand, Atlas Shrugged; Kapitalisme zonder remmen, Maarten van Rossem; Tinbergen; Als de dollar valt, Willem Middelkoop; een menselijke economie, Ad Broere; ] Van allemaal krijgen we een duidelijke [en beknopte] inkijk op idealen, ideeën en resultaten. Uiteraard tegen de achtergrond van de ideeën van Rudolf Steiner. De auteur maakt er geen geheim van: bij Steiner kunnen we veel inspiratie vinden om duurzamer en solidairder onze wereld in te richten . In de Trias Politica Ethica mikte hij op een herwaardering en praktische toepassing van de beginselen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hier geeft hij na de beschrijving van de ‘financiële rot’ die ondertussen is ingetreden een breed beeld van de mogelijkheden om uit de onderliggende financiële crisis te komen. “Rudolf Steiner ontwikkelde in de vorm van de sociale driegeleding immers een maatschappijvisie die het midden hield tussen kapitalisme en communisme en die beoogt drie min of meer zelfstandig functionerende maatschappijgeledingen – geestesleven, rechtsleven en economisch leven – te vormen. De drie kernwaarden, vrijheid – gelijkheid – solidariteit, horen in deze respectievelijke gebieden centraal te staan.” Dat vereist wel moedig [politiek] handelen, maar lijkt zeker tot de mogelijkheden te behoren zoals hij laat zien in de hoofdstukken: (3) toekomstperspectieven en (4) Bouwstenen voor een solidaire economie.”

Chinese Kleuren

De Chinese uitgave is circa twee keer zo groot als onze eigen uitgave

[5 augustus 2017] In januari 2014 verscheen ‘Kleuren’, een brochure met allerlei oefeningen om de wereld van de kleuren te ontdekken en te beleven van de hand van Dick Bruin. De auteur, ervaren vrijeschoolleerkracht en co-auteur van het boek Schilderen op school, reist regelmatig naar het buitenland om collega’s in onder meer Spanje, Engeland en Taiwan binnen te voeren in de kunstzinnige vakken van de vrijeschool.

Daarom is het misschien niet zo verwonderlijk, maar wel bijzonder, dat deze brochure recent in het Chinees is verschenen. In China schijnt de vrijeschoolbeweging in sneltreinvaart te groeien. We hopen dat veel leerkrachten zich door deze brochure laten inspireren.

Overigens: op korte termijn verschijnt een nieuwe druk van de Nederlandse uitgave.

Goethe goes China!

Fascinerend, dat Chinese schrift…

Boekpresentatie

Net op tijd bezorgd!

[14 juli 2017] We kregen vandaag wat foto’s toegestuurd van de uitreiking van het eerste exemplaar van Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (dl I) van Valentin Tomberg.
Dat gebeurde tijdens een klein symposium op 1 juli jl in Soesterberg. Catharina Barker gaf een inleiding over Tombergs grote werk over de tarot. Freddy Kokke sprak over het kwaad in deze tijd en Maria Schokking-Dufour, een van de vertaalsters van het boek, vertelde over de betekenis van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid in de ontwikkelingsstappen die Tomberg in de Grote Arcana beschrijft. Met al deze bijdragen ontstond een eerste indruk van de diepgang en de veelzijdigheid van dit werk van Tomberg, dat in drie delen verschijnt.
Zonder dat het programma van de dag erin voorzien had, was het ook nog spannend: de nieuwe uitgave zou donderdag 29 juni geleverd worden, maar bleek tijdens het transport zoek geraakt te zijn. Pas vrijdagavond kwam het bericht dat de pallet met boeken gevonden was en werd beloofd dat ze zaterdag in Soesterberg bezorgd zouden worden. Dat gebeurde gelukkig ook, zodat de uitreiking van het eerste exemplaar volgens schema kon plaats vinden. De uitgever overhandigde het eerste exemplaar aan Catharina Barker, die zich met haar  uitgeverij Achamoth Verlag en de Freie Hermetisch-christliche Studienstätte am Bodensee al lange tijd inzet om het werk van Valentin Tomberg onder de aandacht te brengen.

Maria Schokking-Dufour, John Hogervorst en Catharina Barker

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot

[5 juli 2017]
Een bijzondere nieuwe uitgave:

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot
Hermetisme en Christendom, een verkenningstocht
Valentin Tomberg

De Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot zijn brieven gericht aan een onbekende vriend. Deze onbekende vriend is een ieder die bereid is de brieven te lezen en daarmee,  vanuit de zekerheid van de innerlijke ervaring die het meditatieve lezen met zich meebrengt,  zal gaan begrijpen wat Christelijk Hermetisme is.

De 22 brieven zijn eigenlijk 22 geestelijke oefeningen die de lezer in staat stellen zich mee te laten voeren in de stroom van de levende Traditie. In de verkenning van de symboliek van de 22 grote Arcana (geheimen) van de Tarot openbaren zich gaandeweg de in de Arcana verborgen kosmische principes en goddelijke wijsheid.

De uitzonderlijke eruditie van Valentin Tomberg, zijn associatieve denkstijl en zijn beeldende manier van schrijven zorgen voor een stimulerende gelaagdheid. Dat maakt dit werk essentieel,  interessant en toegankelijk voor de zoeker op het gebied van religie en spiritualiteit.

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot verschijnt in drie delen.
Dit deel bevat de eerste acht brieven.

Paperback met flappen, 301p, € 25,00

Bekijk deze titel in onze webwinkel

Veel respons op onze oproep!

[30 juni 2017] Een week geleden, zie het vorige bericht op deze website, begonnen we een kleine actie om nieuwe deelnemers aan onze consumentenkring te zoeken. Ons doel was om 2500 euro aan inleggeld te verzamelen, zodat we -dat was onze belofte- van de ING naar de Triodosbank zouden overstappen.
Vandaag, een week na onze oproep, zijn wij verheugd om te kunnen melden dat we inmiddels 53 nieuw deelnemers aan de Nearchus Consumenten Kring hebben mogen verwelkomen. Samen zorgden zij voor een inlegbedrag van 4075 euro. Gevoegd bij een bedrag van 850 euro aan extra inlegbedragen van andere deelnemers, hebben we in een week tijd 4925 euro aan nieuw inleggeld ontvangen! Een hartverwamend resultaat!

De stukken voor het aanvragen van een rekening bij de Triodosbank zijn verzonden en in de komende tijd gaan we de benodigde stappen zetten om onze huidige bank te verlaten.

Het binnengekomen bedrag geeft ons een buffertje dat zeer welkom is. Bijvoorbeeld omdat we in afwachting zijn van een mooie nieuwe uitgave, waarvoor de rekening binnenkort vast ook wel zal aanwaaien (al is deze nieuwe titel op dit moment, vrijdag 17.29 uur) nog niet geleverd. (Maar daarover later weer meer).

Wilt u ook deelnemen aan de Nearchus Consumenten Kring?
In het voorgaande bericht vindt u nadere en praktische informatie.

Leven in de brouwerij!

[23 juni 2017]
Afgelopen donderdag verstuurden wij een mailing aan de klanten van onze webwinkel waarin wij ook, zoals we af en toe doen, de aandacht vestigden op de Nearchus Consumenten Kring (zie elders op deze website) en op het belang voor onze bedrijfsvoering van de inleggelden die de leden van de consumentenkring vooruitbetalen. Die voorzien ons van een zeer welkom bodempje aan werkkapitaal.
In reactie op dat bericht lieten meerdere ontvangers van de mailing ons weten dat zij vragen hadden bij het feit dat wij bij de ING bankieren en niet bij een bank als de Triodos Bank. In een opwelling besloten we om vrijdag jl nóg een mailing te versturen, waarin wij onze klanten wilde verduidelijken waarom wij ‘vastgekleefd’ zitten aan de ING. Zeer zeker zijn wij ons er van bewust dat niet al onze klanten zitten te springen om over dergelijke zaken geïnformeerd te worden. Maar onze consumentenkring bestaat al héél lang en is al die tijd uitdrukking van onze wens om, met de ‘klanten’ die dat willen, tot andere vormen van betrokkenheid, samenwerking en communicatie te komen. 

In ons tweede bericht kondigden wij ook aan dat wij in de komende periode naar de Triodos Bank zullen overstappen als…
Wij zullen op dit vraagstuk terugkomen, op deze website maar in de komende dagen ook op Facebook, zie aldaar de pagina’s van Nearchus CV, ABC Antroposofie of Driegonaal om op de hoogte te blijven van wat onze berichten oproepen!
Hieronder nu eerst de tekst van onze mailing van vrijdag:

Tegen ons beleid in – want wij willen u niet overvoeren met ongewenste berichten – sturen wij u vandaag opnieuw een bericht. De aanleiding daarvoor ligt in een aantal reacties die wij ontvingen op de inhoud van ons bericht van gisteren.

In dat bericht vertelden wij u over het groeiende aantal titels dat in onze huisuitgeverij verschijnt -en over ons voornemen in de komende jaren de groei van het aantal nieuwe uitgaven niet alleen voort te zetten maar er zelfs nog een schepje bovenop te doen.
Daarbij gaven wij ook aan dat de deelnemers aan de Nearchus Consumenten Kring daar concreet aan bijdragen door middel van hun inlegbedrag, dat feitelijk dient als een soort van ‘voorschot’ op de nieuwe boeken en brochures die wij in de toekomst laten verschijnen.
De praktijk van het uitgeven van antroposofische literatuur geeft aan dat een dergelijke vorm van ondersteuning en betrokkenheid onontbeerlijk is.

En nu iets over de reacties op dit bericht, die ons ertoe brengen u vandaag opnieuw te benaderen.
Een van onze klanten schreef ons:
“Ik zou best het NCK initiatief willen ”ondersteunen” door 50 euro te storten. Ware het niet dat ik principiële bezwaren heb tegen het feit dat mijn geld naar ING bank gaat.
Ik begrijp er geen hout van dat veel instellingen die iets met antroposofie hebben niet bij de TRIODOS-bank zaken doen!
Mijn persoonlijke missie is geworden; een betere wereld begint bij de goede bank!!!
Één blik op de eerlijke bankwijzer en je snapt waarom.
Hopende het verschil te kunnen maken met mijn reactie een vriendelijke groet,
…”

Een reactie van een andere klant had dezelfde strekking:
“Met de hartelijkste felicitaties voor het behaalde resultaat (!), heb ik toch een kanttekening of opmerking te maken of een vraag eigenlijk .
Hoe is het mogelijk dat als ik kijk naar het banknummer waarop ik mijn eventuele bijdrage van 50 vooruit betalen ik een INGB nr aantref een bank die nog steeds in clusterbommen en onduidelijke beleggingen doet. Ik vind dit zo in tegenstelling met de bedoelde idealen en toekomstrichting.
(…)
Het vergt even wat om over te stappen maar het levert wel een veel schoner gevoel en resultaat op .
Met vriendelijke groet ,
…”

Eerlijk gezegd begrijpen wij het gevoel van, laten we het vriendelijk zeggen, ‘verbazing’ over onze huidige bank heel goed. Zonder verder iets lelijks over deze bank te willen zeggen, kunnen wij u verzekeren dat ook wij graag onze geldzaken bij bijvoorbeeld de Triodos bank zouden willen onderbrengen.

Waarom zitten wij dan toch bij onze huidige bank?
Dat heeft een heel duidelijke reden:
Bij de ING hebben we een zogenoemde ‘kredietfaciliteit’ van 5.000 euro. Met andere woorden: daar mogen wij (natuurlijk niet permanent) tot 5.000 euro rood staan. En van die mogelijkheid hebben wij regelmatig  gebruik moeten maken. In onze normale bedrijfsvoering komt het gewoon voor dat we, bijvoorbeeld in samenhang met de tijd van het jaar of met het uitbrengen van sommige duurdere titels die een investering van duizenden euro’s vergen, rood staan.
Het rood staan zelf is niet direct een probleem, maar het niet-meer-rood-kunnen-staan zou wel een probleem opleveren.

Al bijna 20 jaar lang bellen we zo eens in de anderhalf jaar met een medewerker van de Triodos bank en vragen we of ook zij ons een dergelijke faciliteit zouden kunnen bieden. Maar daarin voorziet het pakket van de bank niet. En het is nog geen twee weken geleden dat wij dezelfde vraag ook nog maar weer eens bij de ASN bank hebben gesteld, maar ook deze bank geeft kleine ondernemingen zoals de onze geen kredietfaciliteit.

En dat is de reden dat wij nog altijd, met zeer gemengde gevoelens, bij onze huidige bank zitten.

Maar wat ons betreft is nu het moment aangebroken om een einde te maken aan de ongerijmde situatie, waarin wij ons genoodzaakt zien de banden met een bank-met-bedenkelijke-praktijken aan te houden. Dat betekent dat wij het in de toekomst zonder de kredietmogelijkheid van onze huidige bank moeten stellen.
Maar met voldoende leden zou onze consumentenkring voor de kleine buffer zorgen die zo af en toe nodig is.

Daarom: wanneer wij in de komende tijd een bedrag van 2.500 euro aan nieuw inleggeld van (nieuwe) leden van de consumentenkring mogen ontvangen, beëindigen wij onze relatie met de ING bank en stappen wij over naar de Triodos bank.

In reactie op ons bericht hebben zich gisteren vier nieuwe leden van de consumentenkring aangemeld, die samen een bedrag van 300 euro hebben ingelegd.
Wanneer u zich betrokken voelt bij onze pogingen antroposofische literatuur, in verschillende vormen en in vele smaken en gradaties, beschikbaar te maken en te houden, dan nodigen wij u uit lid te worden van de Nearchus Consumenten Kring.
Help ons naar onze nieuwe bank door 50 euro of meer over te maken op onze rekening bij onze toekomstige oude bank:
IBAN: NL73 INGB 0000 1803 87 ten name van Nearchus CV , onder vermelding van NCK en vermeld ook de minibrochure (zie onze mail van gisteren) die u als welkomstcadeautje wilt ontvangen.

Van de 2.500 euro die nodig zijn om deze stap te kunnen wagen, is gisteren al 300 euro binnengekomen, zodat er nog een bedrag van 2.200 euro te verzamelen is.

Misschien nog goed om te weten:
– u kunt uw ingelegde bedrag gebruiken voor al uw aankopen in onze webwinkel
– wanneer uw tegoed (bijna) ‘op’ is verzoeken wij u opnieuw een bedrag van 50 euro of meer in te leggen
– op
www.nearchus.nl (de website van onze uitgeverij) vindt u nog meer informatie over de Nearchus Consumenten Kring (zoek aldaar op ‘Nearchus Consumenten Kring’)
– op korte termijn beschikken wij over de mogelijkheid  om de leden van de Nearchus Consumenten Kring speciale nieuwsbrieven te gaan sturen. Wij zullen graag samen met de leden van de consumentenkring gaan onderzoeken welke andere vormen van verbinding en betrokkenheid rondom het uitgeven van antroposofische literatuur geschapen kunnen worden.

Via onze Facebookpagina en via www.nearchus.nl  kunt u in de komende tijd volgen hoe het met de aanloop naar onze nieuwe bank gaat.

Nieuw: Solidaire economie

[ 22 juni 2017]
Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van ‘de vrije markt’ bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische crisis.
Nieuwe denkbeelden zijn nodig om tot een nieuwe economie te komen.

Solidaire economie geeft een breed inzicht in de bestaande kritiek op het neoliberale kapitalisme, zoals die leeft in wetenschappelijke of wereldbeschouwelijke kringen en zoals verwoord door economen, filosofen en anderen.

De beweging van het maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt een mogelijk alternatief – zeker als deze beweging zich verdiept en de maatschappelijke verantwoording ernstig genomen wordt. Dan wordt namelijk duidelijk dat een economie van samenwerken aan de aanbodkant en van rechtvaardig verdelen aan de consumptiekant geen utopie maar gewoon verstandig en pas echt economisch is.

Ruud Thelosen
Solidaire economie – Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen
(paperback, 143p, € 14,75)

In onze webwinkel ter introductie:
tot en met maandag 26 juni a.s. géén portokosten (binnen Nederland) indien u deze titel bestelt.

Recente berichten

Sociale netwerken