De schepping

toeval of bedoeld?

Hoe is de schepping ontstaan? Is het door ’dom toeval’ of door de werkzaamheid van een hoger, ordenend, scheppend principe? In deze brochure laat de schrijfster zien hoe de ontwikkeling van mens en wereld zowel in materiële zin als in spirituele zin beschreven en begrepen kan worden.
(ABC Wegwijzer, nr.15, 24 pagina’s, geniet, met afb. in kleur)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Antroposofie en kunst

ABC Wegwijzer 9

Kunst is bij uitstek een middel om de kloof tussen de spirituele en de aardse wereld te overbruggen. In deze brochure wordt beschreven hoe Rudolf Steiner antroposofie en kunst nadrukkelijk met elkaar verbond en hoe een spirituele impuls in de kunst vanaf het begin van de 20e eeuw werkzaam is geworden.
(ABC Wegwijzer nr.9, 24 pagina’s, geniet, met vele afbeelding in kleur)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

De Madonna’s van Raffael

ABC Wegwijzer 7

Over het leven en werken van Raffaël en diens bijzondere verbinding, in meerdere incarnaties, met de Madonna: de heilige moeder met kind. Natuurlijk met veel prachtige kleurenillustraties.
(24 pagina’s)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Rudolf Steiner, revolutionair

zonder revolutie

Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.
In deze brochure gaat het over Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.
(ABC Wegwijzer 13, brochure, met afb, 24 pagina’s)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Wat is antroposofie?

In Nederland bestaat een bonte verscheidenheid aan initiatieven waar mensen werken op basis van inzichten of idealen die zij uit de antroposofie putten.
In onderwijs, geneeskunst, gehandicaptenzorg, landbouw en nog veel meer gebieden wordt de antroposofie praktisch toegepast.
Dit boekje biedt een nadere kennismaking met antroposofie in woord en daad.
(geactualiseerde nieuwe druk, brochure, ABC Wegwijzer, 24 pagina’s)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Het Frankfurter Paradijstuintje

ABC Wegwijzer 10

Eva Mees-Christeller heeft zich vele jaren beziggehouden met het middeleeuwse schilderij dat in deze ABC Wegwijzer centraal staat: het Frankfurter Paradijstuintje, geschilderd door een onbekende meester. In deze mooi geïllustreerde brochure wordt een wereld van geheimen ontsluierd en wordt ook, ’en passant’, een nieuwe manier van kijken beoefend!
(24 pagina’s, geniet)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Antroposofie: een moderne vorm van spiritualiteit

ABC Wegwijzer 1

Een kennismaking met de antroposofie vanuit de vraagstelling: wat kan de antroposofie betekenen voor de mens als sociaal wezen?
Een werkelijk moderne spiritualiteit wijst de weg naar een verbinding met de geestelijke wereld - opdat Christus kan helpen. Een nieuwe stroom van mens tot mens leidt tot ontmoetingen en verbindingen en tot het actief omzetten van spirituele impulsen in concrete projecten: samen met anderen. Een moderne spiritualiteit staat met beide benen in de werkelijkheid van nu.
(24 pagina’s, geïllustreerd in kleur)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

De glasvensters van het Goetheanum

(ABC Wegwijzer 12)

De glasvensters van het Goetheanum worden in deze ABC Wegwijzer beschreven als een toegang tot de spirituele wereld. Met behulp van ons dagelijks bewustzijn kunnen we via de vensters naar binnen én naar buiten kijken - ook in spirituele zin. Jonas van der Sloot neemt de lezer mee voor een ’rondleiding’ langs de vensters. Natuurlijk prachtig in kleur geïllustreerd.
(brochure, 24 pagina’s)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Jaarfeesten

ABC Wegwijzer 11

In de serie ABC Wegwijzers: een beknopte inleiding, rijk van inhoud, die een innerlijke vernieuwende manier van omgaan met de jaarfeesten beschrijft. Hoe kun je het bijzondere, het krachtgevende, het spirituele dat achter de jaarfeesten ligt benaderen en in jezelf opwekken?
Dáárover gaat deze ABC Wegwijzer die in zijn beknoptheid een wereld ontsluit.
(brochure, 24 pagina’s, met illustraties in kleur)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Natuurwezens

Natuurwezens, dat zijn de onzichtbare werkers aan de natuur, verbonden met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Hun werkzaamheid is voor mens en aarde van wezenlijk belang. In de laatste decennia zijn er steeds meer mensen die zich met natuurwezens kunnen verbinden. Dat is des te belangrijker omdat zich, zoals Rudolf Steiner al voorspelde, een nieuwe groep natuurwezens vormt die zich met Christus verbonden heeft.
(ABC Wegwijzer 15, brochure, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Het Manicheïsme

als christendom van de toekomst - ABC Wegwijzer 8

In de 20e eeuw werden Mani’s geschriften opgedolven uit het woestijnzand. Nu kan de actuele betekenis van zijn leer duidelijk worden en blijkt deze hoofdstroming van het esoterisch christendom een belangrijke boodschap te bevatten voor heden en toekomst.

(brochure, geïllustreerd in kleur, 24 pagina’s, serie ABC Wegwijzers nr.8)

€ 4,75 Meer info of bestellen »

Recente berichten

Sociale netwerken