Achtergronden van de olieramp

Gesprekken met natuurwezens

Al een aantal jaar zijn Verena Staël von Holstein en Wolfgang Weirauch in gesprek met verschillende natuurwezens. Deze gesprekken hebben in Duitsland en andere landen al tot tientallen publicaties geleid. In deze uitgave spreken verschillende natuurwezens zich uit over de achtergronden van de enorme olieramp die zich in 2010 in de Golf van Mexico voltrok. Daarmee doen ze ook een appel aan de mens om tot een nieuw inzicht te komen in en een nieuwe verhouding te scheppen tot de aarde en al wat op aarde leeft.
(paperback, 108 pagina’s)

€ 14,00 Meer info of bestellen »

Driegonaal Aanbieding

Vrije Schoolonderwijs op de tweesprong?

Het tijdschrift Driegonaal verschijnt sinds maart 2006 in een aantrekkelijke, kleurige vorm en is het enige antroposofische tijdschrift dat de blik systematisch richt op de sociale driegeleding: het dichterbij brengen van een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap realiteit kunnen worden.
We hebben een setje van drie dubbelnummers samengesteld (verschenen in 2007 en 2008) waarin, naast andere thema’s, het Vrije Schoolonderwijs de rode draad vormt: is het Vrije Schoolonderwijs nog zoals het bedoeld was; sluit het aan op de eisen van deze tijd en wat is de kern waar het om gaat?
(144 pagina’s) VAN 18,00 VOOR 9,00

€ 9,00 Meer info of bestellen »

Driegonaal, jrg.34 nr 5/6

Na lange tijd weer verschenen: een dubbelnummer (48p) met bijzondere aandacht voor Liesbeth Takken (redacteur van Driegonaal en kunstenaar) en oud-redacteur en sociale driegeleder Mouringh Boeke. Met artikelen waarin zij (beiden overleden in 2017) worden herdacht, artikelen over het werk van Liesbeth Takken, een artikel van Mouringh Boeke over vrijheid van onderwijs, een bloemlezing van citaten van Rudolf Steiner over vrijheid van onderwijs en meer - ruim geïllustreerd met o.a. veel afbeeldingen van beeldend werk en land art-projecten van Liesbeth Takken.

€ 7,00 Meer info of bestellen »

Driegonaal: EEN PLUS EEN (aanbieding)

Jaargang 35, nr. 1/2 (plus jrg.34, nr.3/4)

Het nieuwste nummer (48P) met o.a. artikelen over:
Samenwerken in de economie / Wij leven toch in een democratie? / Het 5G netwerk / De sociale hoofdwet / 100 Jaar sociale driegeleding / Transhumanisme / Dossier Basisinkomen
Tijdelijk samen met Driegonaal jrg.34, nr.3/4 (waarin o.m. een uitgebreid artikel over het basisinkomen) voor € 7,50.

€ 7,50 Meer info of bestellen »

De hemelse hiërarchie

De hemelse hiërarchie is vermoedelijk in de vijfde of zesde eeuw na Christus geschreven en voert terug tot Dionysius de Areopagiet. Het bevat een beschrijving van de negen hiërarchiën die de spirituele wereld bevolken en is eeuwenlang van invloed geweest op grote denkers. De vertaling is van Rob Gruben.
(paperback, 79 pagina’s)

€ 12,75 Meer info of bestellen »

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Gebaseerd op zijn tientallen jaren ervaring in de euritmietherapie beschrijft Volkier Bentinck in dit boekje hoe deze therapie werken kan, en hoe daarbij andere principes gelden dan wanneer de euritmie als kunstvorm wordt beoefend. Met zijn samengebalde verwoording komt hij hier tot de essentie van het werken van de euritmietherapeut.
(paperback, 108 pagina’s)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Maria - een drievoudig geheim

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten die de schrijver hield over geestelijke, ziele- en lichamelijke aspecten van Maria. Daarmee onthult hij geleidelijk een drievoudig geheim waarin een fijnzinnig maar diepgaand inzicht wordt geboden over de betekenis van Maria in het esoterische christendom.
Met een nawoord van Michael Debus.
(paperback, 89p)

€ 13,25 Meer info of bestellen »

Het etherlichaam als pedagogisch instrument

In de opvoeding van het kleine kind

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s, met illustraties

€ 23,75 Meer info of bestellen »

Visjes horen in het water

De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen

In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing, ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.
(paperback, 172 pagina’s)

€ 17,50 Meer info of bestellen »

Onderste boven

Over hiërarchie, gelijkwaardigheid en dienstverlening in het sociale leven

Dwarse vragen en inzichten bij de wijze waarop de mensheid het samenleven op deze aarde heeft ingericht. Vanuit een sociaal-historische en taalkundige ’aanloop’ ontdekken schrijver en lezer dat het sociale leven ’onderste boven’ moet, met de individuele mens als ijk- en uitgangspunt.
(paperback, 186 pagina’s)
Van 18,50 voor 5,00

€ 5,00 Meer info of bestellen »

Oordeelsvorming

een weg naar innerlijke vrijheid

Het model van de dynamische oordeelsvorming blijkt in de praktijk een helder en toepasbaar instrument te zijn waarmee in organisaties, in conflictsituaties, in gesprekken vruchtbaar gewerkt kan worden. Steeds gaat het om het onderzoeken van de voorliggende vraagstukken of problemen, om het bewust worden van doelen, het vinden van de juiste middelen. Dit boekje vormt dé inleiding tot de dynamische oordeelsvorming. Aangevuld met praktijkvoorbeelden.
(paperback, 53 pagina’s, 4e herziene druk)

€ 12,00 Meer info of bestellen »

De Drie-eenheid en karma

Leven met het Christus-Licht

Het esoterisch christendom biedt de mogelijkheid dieper door te dringen in wat in de Evangeliën beschreven is. Het is weg die niet alleen tot kennis en inzicht, maar ook tot beleven, ervaren en voelen kan leiden. Langs deze weg beschrijft de schrijfster haar zoektocht naar een verbinding met de Drie-eenheid.
(paperback, 111 pagina’s)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Leven na de dood

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit?
In deze brochure beschrijft Margarete van den Brink de weg die de mens in het leven na de dood gaat. Het is een weg van loslaten, van leren en van inzichten en intenties opdoen voor een volgend leven. Wie deze weg kent zal er moed en kracht uit putten!
(Brochure, 26 pagina’s)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Opengaande vergezichten

als mensen sterven gaan

Bij het naderen van de grens tussen leven en dood, naderen we ook de grens van de geestelijke wereld. Deze nabijheid bewerkt soms bijzondere gebeurtenissen, bijzondere ervaringen voor hen die gaan sterven én voor de mensen om hen heen. Aan de hand van waargebeurde belevenissen en kennis van de geesteswetenschap wordt in deze uitgave licht geworpen op de overgang van leven en dood - en daarmee hulp voor degenen die sterven gaan en degenen die daar dichtbij zijn.
(Paperback, 200p)

€ 17,50 Meer info of bestellen »

Verkwikkender dan licht

De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

In het ontmoeten en in gesprek gaan met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten. Dit fijnzinnig geschreven boek beschrijft hoe we tot deze nieuwe gespreks- en ontmoetingscultuur kunnen komen.
(paperback, 121 pagina’s)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Kleuren

Ontdek de wereld van de kleuren, door er actief in te stappen. Deze brochure in de nieuwe reeks ABC Doen neemt je mee in de wereld van Goethe’s kleurenleer, niet door uitleg of achtergronden maar door een serie van oefeningen die je zelf, al schilderend, kunt doen. Aan de hand van werk van vele kunstenaars worden de verschillende kwaliteiten van de kleuren getoond; aan de hand van de oefeningen kan je zelf gaan ervaren wat kleuren je vertellen.
(brochure, 28 pagina’s)

€ 5,00 Meer info of bestellen »

Sociale driegeleding

Deze uitgave bevat een een selectie van 18 artikelen uit de honderden die de auteur in publiceerde. Daarbij komen allerlei maatschappelijke vraagstukken aan de orde die ook vandaag de dag nog spelen (zoals: de toekomst van de landbouw; vrijheid van onderwijs; het belastingstelsel; de invloed van staat en economie op o.m. onderwijs en gezondheidszorg). Het scherpe inzicht van de auteur maakt dat deze bundel ook nu nog tot nieuwe inzichten kan leiden en laat zien dat de sociale driegeleding geen symptoombestrijding maar genezing betekent.
(paperback, vergroot formaat, 195p, genaaid)

€ 20,00 Meer info of bestellen »

Economische schetsen

”Niets is meer oneconomisch dan niet te weten wat economie is.”
De moderne economie en de praktijken van de financiële wereld beïnvloeden het lot van de gehele mensheid en bedreigen de toekomst van de aarde. De twijfel over de inrichting van de economie en de rol van het geld groeit. Maar waar groeit het inzicht in een gezonde economie en een vruchtbare rol voor het geld?
Dit boekje biedt een andere benadering van de economie en een heldere blik op de vruchtbare rol die wij het geld kunnen geven. Het biedt de basis voor een economie die werkelijk dienstbaar is aan de mens.
(paperback, 73 pagina’s)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Blijf mij zien

Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk

Op allerlei plaatsen wordt in de praktijk gewerkt met inzichten uit de antroposofie. In deze brochure vertellen vijf kunstzinnig therapeuten over hun dagelijks werk met mensen met dementie. Daarbij geven ze, aan de hand van concrete gevallen, inzicht in hun werkwijze, doelen en resultaten. En daarmee ontstaat niet alleen een kleurrijk beeld van kunstzinnige therapie in de praktijk maar ook van de vruchtbare werking van deze therapie.
(brochure, 32 pagina

€ 5,00 Meer info of bestellen »

De organen

in relatie tot lichaam, ziel en geest

DEZE TITEL IS IN HERDRUK EN ZAL MEDIO SEPTEMBER 2019 WEER VERSCHIJNEN

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen - planeten - metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld - het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van zijn ontwikkeling.
Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur.

€ 39,50 Meer info of bestellen »

Die oom kan alles

Herinneringen aan Rudolf Steiner

Er zijn tientallen mensen die hun herinneringen aan Rudolf Steiner hebben geboekstaafd. Deze brochure bevat een een kleine keuze van fragmenten uit dergelijke herinneringen - zij maken het mogelijk maken van heel dichtbij een beeld van Rudolf Steiner te krijgen.
Onder meer: Andrej Belyj over de grote kostbaarheid die Rudolf Steiner met zich mee torste; Natalie Turgenieff-Pozzo over een les in beeldhouwen; Victor Stracke over Rudolf Steiners verbinding met de arbeiders die aan het Goetheanum bouwden en Erna van Wolfram-Deventer over haar herinneringen als kind aan ’die oom die alles kan’.
(Minibrochure, 31 pagina’s)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Oefeningenboek kunstzinnige therapie

250 oefeningen uit de praktijk

Een boek met ruim 250 aan de praktijk ontleende oefeningen van kunstzinnig werkende therapeuten. Meer dan 100 kunstzinnig therapeuten droegen aan deze uitgebreide uitgave bij door een of meer oefeningen waarmee zij goede ervaringen hebben, in te zenden.
De oefeningen zijn geordend op basis van de seizoenen, zijn aangevuld met diagnostische oefeningen, en gerangschikt naar thema’s als loslaten; in beweging komen; houvast; naar binnen gaan - en veel meer. Het gaat om oefeningen voor cliënten van allerlei leeftijden en voor een grote diversiteit aan klachten. Met literatuuroverzichten en gedichten en natuurlijk met honderden illustraties in kleur.
(hardcover, 427 pagina’s)

€ 44,00 Meer info of bestellen »

Johannes

De Doper & De Evangelist

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.
188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

€ 6,00 Meer info of bestellen »

Esoterische verdiepingen

Het ´best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland´: op basis van gedegen eigen geesteswetenschappelijk onderzoek werpt de schrijver licht op onderwerpen als kindersterfte, orgaandonatie, het geboorteproces en het opstandingslichaam van de Christus.
Het lezen van dit boek is een ervaring op zich...
(paperback, 205 pagina´s)

€ 19,50 Meer info of bestellen »

Karmisch mengelwerk

Een boek vol inhoud waarin het leven na de dood, de verwerking van het leven op aarde, het 'inwerken' van oude karma en het 'vormen' van nieuw karma - en dit alles in verbinding met de wezens die deel uitmaken van de hogere hiërarchieën - centraal staan. Het is een boek dat inzicht geeft en bewustzijn schept dat van essentieel belang kan zijn voor de verschillende levensfasen die wij hier op aarde doormaken.
(paperback, 208p)

€ 18,50 Meer info of bestellen »

Mani & Rudolf Steiner

Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst

Al vele jaren houdt Christine Gruwez zich bezig met het Manicheïsme en in het bijzonder het vraagstuk van goed en kwaad en hoe daar als bewust mens mee om te gaan. In deze uitgave beschrijft zij de belangrijkste aspecten van de leer van Mani, laat zien wat Rudolf Steiner daarover vertelde en hoe vanuit de antroposofie naar deze aspecten gekeken wordt. Daarmee schetst zij een beeld van twee zich ontwikkelende geestesstromingen die in de toekomst steeds meer raakvlakken zullen hebben.
(paperback, 104 pagina’s, 2e verbeterde en aangevulde druk)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Transhumanisme

en de toekomst van het mens-zijn

Er is een sterke ontwikkeling gaande die de mens technologisch wil 'verbeteren'. daarin komt ook de visie tot uitdrukking dat de mens niet meer is dan een 'dataverwerker' - en dus voor verbetering vatbaar. De voortschrijdende technologie mag misschien in veel opzichten praktisch en gemakkelijk zijn, maar draagt ook als gevaar in zich dat we uit het oog verliezen wat het mens-zijn in essentie betekent. Vijf auteurs (Dieter Hammer, Diederick Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm en Arie Bos) laten zien hoe wij vanuit een spiritueel mensbeeld deze ontwikkeling tegemoet kunnen treden.
(paperback, 182p)

€ 16,00 Meer info of bestellen »

De moderne consument

in een associatieve economie

Dagelijks hebben we allemaal met de economie te maken en zijn we, vaak zonder het te beseffen, door de economie verbonden met mensen van over de hele wereld. Hoe wij in de economie staan en welke keuzes we daarin maken, zijn van wezenlijk belang! De keuzes die wij als consument maken hebben gevolgen, voor andere mensen en voor de aarde. In deze brochure gaat het over de moderne economie en de rol van de bewuste consument.
(16 pagina’s)

€ 2,50 Meer info of bestellen »

Op weg naar vrijheid, gelijkheid, broederschap

”Dat wat we ’toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden.
De wereld van het mogelijke kunnen we binnengaan door ons denken te richten op dat wat mogelijk is en op dat wat wij willen.”
Ook als het gaat over een wereld waarin mensen in vrijheid, gelijkheid en broederschap samen leven.
Minibrochure, 28 pagina’s, met afb. in kleur

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Sociale driegeleding

Wat, hoe & waarom

Een bundel met 62 artikelen over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken. Daarmee wordt geïllustreerd hoe een begrip van de sociale driegeleding vaste grond onder de voeten biedt voor wie wil begrijpen wat in deze tijd leeft.
(paperback, 243p)

€ 15,00 Meer info of bestellen »

Op weg naar de graal

Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat op licht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.
Paperback, 135 pagina’s

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Vrije School op de tweesprong

Waar blijft het eigene van de Vrije School?

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?
Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Wat mensen tot de sterren spreken

’Mensen spreken tot de sterren’ wanneer ze in vrijheid handelen (en daarmee hun eigen lot in handen nemen).
In deze uitgave verdiept de auteur het thema van de verbinding tussen de mens en de wereld van sterren en planeten. Zoekend naar een vernieuwde sterrenwijsheid onderzoekt hij, onder meer aan de hand van de stervenshoroscopen, de samenhang tussen de wijsheid van de sterren en de levensloop van bijvoorbeeld Raffael, Novalis, Paracelsus en Thomas van Aquino.
(paperback, met afb. in ZW, 162 pagina’s)

€ 16,50 Meer info of bestellen »

In verbinding met de wereld

Bespiegelingen op het water van Gent

Een week lang in het midden van de historische stad Gent, op het water en afgezonderd. Zó kwam dit dagboek tot stand waarin Luuk Humblet - juist door het wegvallen van de alledaagse verbinding met zijn stad, zijn geliefden, zijn dagelijkse bezigheden - beschrijft wat in hem leeft. Dat levert prachtige bespiegelingen op, eerlijk en puur verwoord, over de historie van Gent, solidariteit en economie, de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap, en meer.
(paperback, met zwartwit foto’s) 107 pagina’s

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Samenwerken in de economie

Rudolf Steiner over associaties

Om tot een gezonde economie te komen is het noodzaak dat het algemeen belang, en niet het eigenbelang, centraal komt te staan. Daartoe zouden nieuwe vormen van samenwerking in de economie geschapen moeten worden: de associaties. Welke taken hebben deze associaties en hoe kunnen ze werkelijkheid worden?
Rudolf Isler maakte een samenstelling van tekstfragmenten van Rudolf Steiner die hij inleidt en met elkaar verbindt.
(pocket, 81p)

€ 8,50 Meer info of bestellen »

Dertien Heilige Nachten

Een bijzonder boekje waarin de auteur op een warme en uitnodigende manier beschrijft hoe je de bijzonderste tijd van het jaar - de tijd van 24 december tot en met 6 januari - op een passende, spirituele manier kunt beleven. Daarvoor geeft zij 13 handreikingen, achtergrondinformatie en ideeën om ook de kinderen deze tijd op een bijzondere manier te laten beleven.
(paperback, 91p, met kleurenafbeeldingen)

€ 14,00 Meer info of bestellen »

Miniaturen

decennia, eeuwen, millennia

Een originele terugblik op 20 eeuwen geschiedenis, in de vorm van 50 miniaturen waarin steeds een historisch persoon, een bepaalde gebeurtenis of de geboorte van een idee centraal staat. (109 pagina’s)

€ 4,00 Meer info of bestellen »

Spreekkunst

Werkboek

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.
(genaaid, gebonden, 391 pagina’s)

€ 37,50 Meer info of bestellen »

Christus en het lot van de mens

De auteur geeft een aanzet tot het ontwikkelen van een christelijke menskunde die vruchtbare perspectieven biedt voor de grote vragen naar lichaam en ziel en leven en onsterfelijkheid. Door Christus' betrokkenheid bij het lot van de mens ontstaan zo inzichten die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van innerlijke kracht tot genezen en ontwikkelen.
(paperback, 155p)

€ 16,00 Meer info of bestellen »

Het antwoord van de ziel

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?
(paperback, 78p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Woorden schieten tekort

Aanvullende antroposofische Woordentolk

Antroposofie en humor... ”and never the twain shall meet?”
Bestaan er ook antroposofisch geneigden die de deugd van zelfrelativering hebben ontwikkeld... of willen ontwikkelen?
Voor hen is deze Woordentolk niet alleen dé cadeautip maar ook hét oefenboek bij uitstek!
(paperback, 59 pagina’s)

€ 4,00 Meer info of bestellen »

Ruimte voor kinderen

Henning Köhler heeft een speciale manier van kijken naar kinderen. Daarbij wijst hij op het uitgangspunt van onderwijs en opvoeden: dat is erop gericht kinderen aan de samenleving aan te passen. Maar in de afgelopen eeuw is de samenleving zó veranderd dat ook een verandering van de uitgangspunten van opvoeden en onderwijzen aan de orde is: het opgroeiende kind moet ruimte krijgen voor pure, elementaire ervaringen - ter wille van een gezonde ontwikkeling. Een betrokken pleidooi voor ’ruimte’ voor de vele kinderen die nu op school of in de samenleving ’uit de boot vallen’.
(paperback, 67 pagina’s)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Van aambeeld naar beeldscherm

Over techniek en arbeid in opvoeding, onderwijs en samenleving. Hoe vinden we een gezonde verhouding tot de techniek en hoe zou daarop in het onderwijs kunnen worden ingespeeld? (121 pagina’s, in kleur geïllustreerd)

€ 6,00 Meer info of bestellen »

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.
160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

€ 17,50 Meer info of bestellen »

Red de elementenwezens

Een informatief, open én bezielend verhaal over de ervaringen die de schrijver opdeed met ’elementenwezens’. Op een heel directe en onopgesmukte manier vertelt hij over zijn ontmoetingen met elementenwezens, met het oefenen om met hen in gesprek te gaan en met de vragen die zij aan de mens hebben. Zij smachten ernaar om door de mens gezien te worden om samen te werken aan de toekomst van de aarde.
(paperback, 166 pagina’s)

€ 16,50 Meer info of bestellen »

Een leven uit de twintigste eeuw

- Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf -
In een zeer beperkte oplage verschenen de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast mens.
(paperback, 141 pagina

€ 15,00 Meer info of bestellen »

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Grondslagen voor de maatschappij van morgen

De drie idealen van de Franse Revolutie leven bewust of onbewust in ieder mens, als oerbeelden voor het sociale leven. In de sociale driegeleding hebben deze drie idealen elk hun eigen gebied: vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap in de economie. In deze uitgave wordt de sociale driegeleding helder beschreven en worden vervolgens verschillende actuele vraagstukken vanuit het perspectief van de sociale driegeleding behandeld.
(paperback, 107 pagina’s)

€ 13,75 Meer info of bestellen »

Waar gaan we heen dan?

Teksten en foto’s

De Duitse dichter, filosoof en wetenschapper Novalis was een veelzijdig getalenteerd mens. In zijn nagelaten werk bevonden zich honderden losse aantekeningen met bijzondere observaties: over het leven, over het wezen van de mens, over de natuur, over het hogere en nog veel meer.
In deze prachtig verzorgde uitgave zijn ca 60 van deze observaties opgenomen en gecombineerd met bijzondere kleurenfoto’s die nog een extra dimensie of sfeer aan de tekst toevoegen.
(gebonden uitgave, met ca 60 illustraties in kleur, 125 pagina’s)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Het leven beschermen

Wat betekent euthanasie in het licht van het antroposofisch mensbeeld en de antroposofische visie op het leven na de dood? En wat is de taak van de arts wanneer een patiënt om euthanasie vraagt?
Deze vragen worden in deze uitgave diepgaand behandeld. Daarmee bieden de auteurs belangwekkende gezichtspunten voor het gesprek en het afwegen over zelfdoding en euthanasie.
(paperback, 90p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Ik ben

Over de zeven ’ik ben’-woorden in het Johannes-evangelie

Een beschrijving waarin de zeven ’Ik ben’-woorden uit het Johannes-evangelie in hun gelaagde betekenis worden onderzocht en verbonden met het hogere ik dat in ieder mens leeft.
”Worden we door deze zeven woorden heengeleid, dan leren we ook in de wereld om ons en in ons, geleidelijk het grotere ik kennen, temidden waarvan we leven… De wereld wordt heilig doordat de mens overal het grotere ik om zich heen ziet, dat ook in hem zelf intocht heeft gehouden… De mens doorbreekt de schaal van het eng-persoonlijke ik en vindt de weg naar de andere mensen…"
(paperback, 124 pagina’s)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Houd me niet vast

Rudolf Steiner over Maria Magdalena

Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden zij samen kinderen? Dat is volgens sommige auteurs het geval. Eén van hen, Danielle van Dijk, zegt zich daarbij op Rudolf Steiner te baseren.
In deze uitgave onderzoekt John Roex wat Rudolf Steiner over Maria Magdalena vertelde en hoe zich dit verhoudt tot wat Danielle van Dijk hierover schreef.
De vragen waar het hier om gaat, zijn essentieel genoeg om grondig onderzocht te worden.
(paperback, 114 pagina’s)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Geld verbindt de BD-Voedselketen

Door de moderne economische ontwikkelingen is geld steeds meer het instrument voor wederkerigheid geworden. Door het betalen van de prijs die een product of dienst kost, wordt de wederkerigheid vervuld. Geld is daarmee een fantastisch instrument geworden, dat wereldwijd deze wederkerigheid kan verzorgen. Dit instrument werkt echter niet geheel zelfstandig, zoals overigens geen enkel instrument. De mens zal steeds sturend aanwezig moeten zijn, om een goede werking van het geld te waarborgen.
(Brochure, 20 pagina’s)

€ 2,50 Meer info of bestellen »

Wat is sociale driegeleding?

Tien heldere en zeer begrijpelijke opstellen over de verschillende aspecten van de sociale driegeleding, vormen samen een goede inleiding. Over een andere economie, vrijheid van onderwijs, democratie en meer.
(63 pagina’s)

€ 4,00 Meer info of bestellen »

Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici

Het vijfde evangelie

Het hart van de antroposofie is de christologie: de betekenis van Christus voor de ontwikkeling van mens en aarde. Rudolf Steiner ontvouwde veel inzichten over de evangeliën die het Nieuwe Testament vormen - en put ook uit het zogenoemde 'vijfde evangelie'.
In deze uitgave beschrijft de auteur onder meer hoe inzichten die Rudolf Steiner uitsprak ook bij moderne godsdienstwetenschappers naar voren komen; hoe Rudolf Steiner tot zijn inzichten kwam en wat hij verstond onder het vijfde evangelie.
(paperback, 187p, met kleurenafbeeldingen)

€ 16,75 Meer info of bestellen »

Leven met natuurwezens

Over wie zij zijn, hoe zij werken en wat zij van ons vragen

Vanuit hun eigen langdurige ervaring beschrijven de auteurs op een directe en heldere manier over hun omgang met natuurwezens. Daarbij maken ze ook duidelijk welke plaats deze wezens in het grote geheel van aarde en kosmos innemen, hoe nieuwe Christus-natuurwezens ontstaan, hoe hun verbinding met de mens is en welke taak de mens in dit verband heeft.
(paperback, 126p)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Code Mens

Over de samenwerking van de kunsten in de 21e eeuw

Lange tijd waren de kunsten verbonden met het religieuze leven. Aan het einde van de middeleeuwen begonnen de kunsten zich los te maken van kerk en geloof en ’trokken ze de wereld in’; de kunst werd meer een aangelegenheid van de mens. De kunstenaar zelf trad in zijn werk naar voren.
Door de eeuwen heen zijn er verschillende pogingen geweest om de verschillende kunsten met elkaar te laten samenwerken om tot een overstijgend ’Gesamtkunstwerk’ te komen. Wagner probeerde, in de wereld van het ballet (Diaghilev) gebeurde het en ook Rudolf Steiner bracht de kunsten samen. Ergens hierachter ligt ook het zoeken naar de sociale kunst, zoals in het werken van Joseph Beuys zichtbaar wordt.
In dit sprankelende boekje gaan de auteurs op zoek naar dat wat er nodig is om in een samenwerking van de kunsten tot vernieuwing te komen.
(paperback, 90 pagina’s, met afbeeldingen in ZW)

€ 14,25 Meer info of bestellen »

Een speurtocht naar het geniale

Enkele tientallen jaren hield Albert Soesman zich bezig met het werk van grote kunstenaars, dat van Rembrandt in het bijzonder. Daarbij kwam hij op het spoor van een samenhang tussen de compositie en de voorstelling in het werk van de grote meesters. Verborgen achter de voorstelling gaan verhoudingen (de gulden snede), cirkels, driehoeken e.d. schuil waarbij de grote kunstenaars zodanig werkten dat zij vorm en inhoud tot een hogere eenheid wisten te maken. (252 pagina’s, vele afbeeldingen in kleur en zwartwit)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Antroposofie en het praktische leven

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld - maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In twee voordrachten, die in Den Haag werden gehouden, beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.
(paperback, 88 pagina’s)

€ 13,50 Meer info of bestellen »

Beter!

21 opstellen voor de wereld van morgen

Deze bundel bevat 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is aan de mens, in plaats van andersom. De teksten zijn van een verbluffende actualiteit en kernachtigheid en maken duidelijk wat er nodig is om aan een betere wereld mee te bouwen.
(paperback, 166 pagina’s)

€ 17,50 Meer info of bestellen »

De toekomst aan de kinderen

Opvoeding en sociale verandering

Deze brochure bevat een voordracht die Rudolf Steiner een week voor de opening van de eerste Vrije School in 1919 hield voor de ouders. In deze voordracht gaat het over de ontwikkeling van het kind en de betekenis van het onderwijs daarin; over de opgave van de Vrije School; over de bestaansvoorwaarden voor de Vrije School en over de betekenis van vrij onderwijs voor de toekomst.
(brochure, 29p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

De wordende mens: een wonder!

Een ouderavond met Rudolf Steiner

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie.
Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.
(brochure, 28 pagina’s)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Economie

De wereld als één economie

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ’cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.
Dit basiswerk laat zien hoe een andere, menselijke economie mogelijk is.
Met noten, voor- en nawoord. (paperback met flappen, 317 pagina’s)

€ 25,00 Meer info of bestellen »

Licht en schaduw

op de weg van de mensheid

Kennis en inzichten uit de spirituele wereld zijn niet alleen toegankelijk voor degenen die eraan bij willen dragen dat mens en wereld zich in positieve zin ontwikkelen maar ook voor degenen die die kennis en inzichten voor hun eigen belangen willen gebruiken, of misbruiken.
In de twee voordrachten in deze uitgaven spreekt Rudolf Steiner over het streven van dergelijke ’kwaadwillende kringen’ maar geeft hij ook aan wat kan worden bijgedragen aan een ontwikkeling in de gezonde richting. Voorzien van een inleiding door John Hogervorst.
(paperback, 71 pagina’s)

€ 12,75 Meer info of bestellen »

Over Liefde

"Liefde is voor de wereld wat de zon voor de natuur is. Wanneer er in de wereld geen liefde zou zijn, zouden mensenzielen er niet meer kunnen gedijen. De liefde is de morele zon van de wereld."
Een verzameling van bijna 50 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, in een kleine maar mooi verzorgde brochure (geniet) met kleurenillustraties.
(ABC minibrochure, 24 pagina’s)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Praktische ontwikkeling van het denken

Het 'praktische' van dit boekje is dat het een beeld geeft van wat denken eigenlijk is en tegelijkertijd ook een aantal kleine oefeningen geeft om ons denken tot een praktisch denken te maken.
Dat deze oefeningen ook de aanzet kunnen geven tot een veel verderstrekkende innerlijk weg, dat wordt vanzelf wel duidelijk. Het aantrekkelijke is dat ze een begin kunnen vinden in ons dagelijks leven.
(brochure, 26p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Sociale en antisociale impulsen

in de mens

Ons leven van mens tot mens berust op datgene wat weeft in de ontmoeting van de ene mens met de andere. Het werken aan onszelf, en onze inzet voor een betere wereld, beginnen daar waar we met de andere mens in verbinding komen. In de voordracht in deze uitgave bespreekt Rudolf Steiner de kracht die van mens tot mens werkt en geeft hij aan hoe wij de andere mens tegemoet kunnen treden.
(Paperback, 55p)

€ 10,00 Meer info of bestellen »

Verbeter de wereld (en begin samen)

De sociale hoofdwet

In dit boekje staat de sociale hoofdwet centraal en maakt Rudolf Steiner duidelijk dat de antroposofie een sociale missie heeft: zij wil bijdragen aan een betere wereld - voor álle mensen. Deze uitgave bevat de drie artikelen waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet voor het eerst formuleerde, een prachtige voordracht uit 1905: Broederschap en de strijd om het bestaan die laat zien hoe de antroposofie wil bijdragen aan sociale gerechtigheid en is voorzien van een inleiding en een nawoord.
(paperback, 66 pagina’s)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

VRIJ om te worden wie je bent

Wat beoogde Rudolf Steiner eigenlijk met de oprichting van de eerste vrije school? Niet alleen dat de kinderen zich naar hun eigen aard en wezen zouden kunnen ontwikkelen - maar ook dat de mens tot het besef zou komen dat er in de samenleving voor ieder een vrije ruimte moet bieden om zich in vrijheid te ontwikkelen.
Deze verzameling van citaten uit voordrachten van Rudolf Steiner maakt duidelijk hoe ver zijn streven met de oprichting van de school eigenlijk wilde reiken.
(Een kleurrijke en fraaie minibrochure, 32p)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

Vrij, gelijk & samen

op weg naar een betere wereld

De betekenis van Rudolf Steiners gedachtegoed over ’een betere wereld’ (dat is een samenleving die zo is ingericht dat aan ieder mens ’recht’ gedaan wordt) is nog maar nauwelijks ontdekt. De sociale driegeleding is geen abstract programma en geen utopie maar een begaanbare weg die in het hier en nu begint. In de twee voordrachten in deze uitgave wordt de sociale driegeleding vanuit verschillende perspectieven beschreven. Daarmee is dit boekje een bruikbare inleiding voor ieder die op weg wil naar een betere wereld.
(paperback, 82 pagina’s)

€ 12,75 Meer info of bestellen »

We kunnen op elkaar bouwen

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen:
”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”
(Brochure, 25 pagina’s)

€ 3,00 Meer info of bestellen »

We kunnen op elkaar bouwen (CADEAU-EXPRESS)

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen.
”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”
(Brochure, 25 pagina’s)

€ 5,00 Meer info of bestellen »

Wederkomst en weerstand

Christus in het etherische

In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt. Zij streven ernaar dat de gebeurtenis van de wederkomst van de Christus in de etherische wereld onopgemerkt zou blijven. Dat doen ze door de aandacht van de mens op dwaalwegen te leiden.
In deze voordrachten biedt Rudolf Steiner het materiaal om de tijdsgebeurtenissen in het juiste perspectief te zien.
(paperback, 96 pagina´s)

€ 12,75 Meer info of bestellen »

Mani en zijn betekenis voor onze tijd

Deze uitgave bestaat uit de (enige) voordracht die Rudolf Steiner geheel wijdde aan het manicheïsme en die handelt over goed en kwaad, leven en vorm en de missie van Mani. In een begeleidend artikel beschrijft John Hogervorst de bijzondere en actuele betekenis van de boodschap van Mani die samenhangt met het vormen van een samenleving die het mogelijk maakt dat het ware christendom zich manifesteren kan en de mens, geplaatst tussen goed en kwaad en waarheid en leugen, zich ontwikkelt tot een vrij wezen.
(paperback, 60p.)

€ 10,00 Meer info of bestellen »

Schipper mag ik overvaren?

De jaarfeesten in de stroom van de seizoenen

De jaarfeesten, je komt ze bijvoorbeeld als Vrije Schoolouder tegen op de school van je kind. Waarom worden die feesten gevierd?
In dit boek komt de volle rijkdom van de jaarfeesten aan bod: hun diepe inhoud en de betekenis daarvan; de wortels van de manier waarop de feesten gevierd worden in oudere, voor-christelijke culturen; de vraag hoe je met kinderen van deze tijd in de drukte van school of gezin de feesten vieren kunt; gebruiken, symbolen en verhalen rondom de jaarfeesten en tot slot ook nog een aantal knutselideeën, recepten en liedjes. Dat alles in een kloeke gebonden uitgave die is geïllustreerd met honderden kleurenafbeeldingen.
(genaaid/gebonden, 372 pagina’s)

€ 34,50 Meer info of bestellen »

De genezende kracht van vergeving

Wanneer een ander je leed of schade heeft berokkend, kan dat ertoe leiden dat je lang met gevoelens van woede en wraak leeft. Alsof je nog een tweede keer leed aangedaan wordt. - Dit vastzitten in gevoelens van slachtofferschap, woede en de drang tot vergelding kan een zware last worden. Leren vergeven is werken aan deze zware last: je gevoelens omvormen in een poging jezelf en de ander te bevrijden. Zo wordt vergeven een weg van ontwikkeling en heling.
(paperback, 130 pagina’s)

€ 15,75 Meer info of bestellen »

Leven met engelen

een spirituele weg

Voor steeds meer mensen is het bestaan van engelen geen vraag meer; het leven met engelen is ervaring.
Hoe is die verbinding tussen engel en mens? Wat doen engelen en wat kunnen mensen voor engelen doen? Het leven met engelen betekent ook het beter begrijpen van onze tijd én het zicht krijgen op je levensdoel.
(paperback, 179p)

€ 16,50 Meer info of bestellen »

Sporen van mensheid

Een bijzondere uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig kunstenaarschap van Liesbeth Takken. Het boek, 96 pagina’s groot formaat, op unieke wijze gebonden en in een gestanste doos, geeft een beeld van een eigenzinnig oeuvre – door de kunstenaar ’sporen van mensheid’ genoemd. Het oeuvre omvat aquarellen, tekeningen en land art, waarvan het ontstaan, maar ook het vergaan, nauwkeurig worden vastgelegd.
Met teksten van Liesbeth Takken, Peter ’t Hoen en John Hogervorst. Verschenen in een beperkte oplage.

€ 39,50 Meer info of bestellen »

Dementie en ik

Een bundel met artikelen over dementie: ervaringsverhalen van antroposofisch werkende therapeuten; antroposofische inzichten over het ontstaan en de achtergronden van dementie en enkele artikelen over de hersenen en het menselijk bewustzijn. In deze bundel wordt aannemelijk gemaakt dat het ik van de dementerende patiënt tot op het allerlaatste moment verbonden blijft en in de verschillende fases van dementie op speciale momenten nog steeds ’ontmoet’ kan worden.
(paperback met afb, 174 pagina’s)

€ 15,00 Meer info of bestellen »

Solidaire economie

Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen

Hoe kan de moderne economie, die (ook) op allerlei manieren schade toebrengt aan de mens en de aarde, veranderd worden in de richting van een gezonde, de mensheid dienende activiteit?
Dit boek geeft een overzicht van kritische kanttekeningen die economen, filosofen en betrokken wereldburgers bij de huidige economie plaatsen en beschrijft vervolgens, uitgaande van de economische realiteit van vandaag, hoe waar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe inzichten zich kunnen verwerkelijken.
(paperback, 143p)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Trias politica ethica

Een politiek-ethische bijdrage aan de waardendiscussie

Dit boek wil op een eigentijdse manier en in verbinding met de maatschappelijke vraagstukken van dit moment laten zien hoe Rudolf Steiners inzichten over een ’gezonde samenleving’ uiterst actueel zijn.
(paperback, 132 pagina’s)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

De vier offers van Christus

en zijn wederkomst in de etherische wereld

In de jaren 30 verbleef Valentin Tomberg enkele jaren in Nederland. Deze uitgave bevat de tekst van een reeks van zeven voordrachten die hij in 1939 in Rotterdam hield en wordt hier voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd. In deze compacte voordrachten vol inhoud behandelt hij de vier offers die het Christuswezen bracht om de ontwikkeling van de mens mogelijk te maken en te behoeden.
(paperback, 111 pagina’s)

€ 14,50 Meer info of bestellen »

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (I)

Hermetisme en Christendom, een verkenningstocht

Een bijzonder en indrukwekkend werk waarin de zgn Grote Arcana, de grote geheimen van de Tarot besproken worden. In 22 brieven komen de 22 tarotkaarten aan bod. Daarmee worden 22 diepgravende beschouwingen geboden, die tegelijkertijd 22 oefeningen vormen om 22 innerlijke stappen van ontwikkeling te zetten. In een pure en heldere schrijfstijl worden kennis en inzichten uit eeuwenoude tradities van christendom, hermetisme, magie en filosofie samengebracht.
Dit deel is het eerste van de driedelige uitgave en bevat de eerste acht brieven.
(paperback met flappen, 301p)

€ 25,00 Meer info of bestellen »

Meditaties op de Grote Arcana van de Tarot (II)

De zogenoemde Grote Arcana van de Tarot komen voort uit kiemen die uit voor-Christelijke, Egyptische mysteriewijsheid stammen. In de veertiende eeuw dook deze wijsheid weer op, in doorchristelijkte vorm, vanuit Rozenkruiserskringen.
Het driedelige werk van Valentin Tomberg beschrijft de 22 stappen van wat nu tot een inwijdingsweg is geworden. Hij doet dat op basis van een verbazingwekkende eruditie en in een kristalheldere stijl.
Dit tweede deel bevat de 9e tot en met de 15e brief.
(paperback met flappen, 359p)

€ 25,00 Meer info of bestellen »

Al het goede komt in drieën

Het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner

Enkele tientallen jaren worstelde Rudolf Steiner om grip te krijgen op het drieledig mensbeeld. Het principe van drieledigheid komt in de antroposofie vaak voor; steeds gaat het om het opheffen van een polaire tegenstelling door ’het midden’, een derde element dat tussen de twee polen ligt, dat verzoent, bemiddelt, verbindt, beweging brengt.
In dit boek onderzoekt de schrijver hoe het principe van drieledigheid door de jaren heen in het werk van Rudolf Steiner als rode draad naar voren komt.
(paperback, 117 pagina’s)

€ 14,75 Meer info of bestellen »

Schoolziek

Als de relatie tussen kind en school stuk loopt

Het lijkt wel alsof de meeste kinderen van tegenwoordig geen ’gewone kinderen’ meer zijn. ADHD, PDD-nos, dyslexie, hoog- of laagbegaafd... hoeveel kinderen dragen niet een etiket als dit? Maar hoe vergaat het deze kinderen in het onderwijs? Is dat wel toegerust op het omgaan, opnemen en onderwijzen van kinderen die niet doorsnee zijn? Is er werkelijk iets mis met deze kinderen - of is ons onderwijssysteem aan vernieuwing toe? En wat vragen deze niet-doorsnee-kinderen van hun omgeving?
Een boek met praktijk en idealen, voor ouders, leerkrachten en professionals.
(102 pagina’s, paperback) VAN 16,50 VOOR 5,00

€ 5,00 Meer info of bestellen »

De levensweg na de dood

Een anthroposofische visie

Een beschrijving van de weg die de mens na de dood - op weg naar een volgende geboorte op aarde - gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe het afgelopen leven op aarde wordt verwerkt, hoe karma wordt opgebouwd en hoe geestelijke wezens helpend betrokken zijn. Bovendien wordt een verbinding gelegd met het leven op aarde: inzicht in de weg na de dood kan ertoe leiden dat we ons leven veranderen - en meer leven vanuit het besef van onze geestelijke oorsprong.
(paperback, 78p)

€ 12,50 Meer info of bestellen »

Mijn Thomas-Evangelie

Het Thomas-Evangelie bestaat uit 114 uitspraken van Jezus Christus en is naar men vermoed opgetekend door de apostel Thomas. In 1945 werd het ontdekt door de vondst bij Nag Hammadi. Deze uitgave bevat de tekst van het evangelie - waarbij elke uitspraak is voorzien van een korte toelichting en een affirmatie, als hulp om met de inhoud van dit evangelie te leven. Met een voorwoord van Hans Stolp.
(paperback, 147p)

€ 15,00 Meer info of bestellen »

Het raadsel van de materie

Een beschouwing over Boeddha, Rudolf Steiner en Christiaan Rozenkruis

De moderne mens denkt alles van de ons omringende wereld te weten. Maar de vraag naar wat materie is is feitelijk nog onbeantwoord. Déze vraag vormt het startpunt van dit bijzondere boek.
Via de leer van Boeddha, de antroposofie en de stroming van de Rozenkruisers komt de schrijver tot fascinerende inzichten over de aard van de stof waaruit de wereld is opgebouwd: het is karma!
(paperback, 64 pagina’s)

€ 11,75 Meer info of bestellen »

Pasen

De brochures in de reeks ABC Jaarfeesten geven inhoud, achtergrond en tips voor het vieren van de jaarfeesten, thuis of op school. In dit deeltje onder meer: De stille week van dag tot dag; liedjes (Palmpasen en Pasen), de legende van de paashaas, recepten en knutselideeën.
(brochure, rijk geïllustreerd, 36p)

€ 6,75 Meer info of bestellen »

Sint Jansfeest

Een brochure in de reeks ABC Jaarfeesten: hoe vier je (thuis met de kinderen, op school) het feest van Sint Jan - en wat wordt er eigenlijk gevierd?
Een heerlijke gevarieerde brochure met achtergronden, een sprookje, liedjes, recepten, knutselideeën en meer.
(36 pagina’s, geniet)

€ 6,75 Meer info of bestellen »

Recente berichten

Sociale netwerken