Leven in de brouwerij!

[23 juni 2017]
Afgelopen donderdag verstuurden wij een mailing aan de klanten van onze webwinkel waarin wij ook, zoals we af en toe doen, de aandacht vestigden op de Nearchus Consumenten Kring (zie elders op deze website) en op het belang voor onze bedrijfsvoering van de inleggelden die de leden van de consumentenkring vooruitbetalen. Die voorzien ons van een zeer welkom bodempje aan werkkapitaal.
In reactie op dat bericht lieten meerdere ontvangers van de mailing ons weten dat zij vragen hadden bij het feit dat wij bij de ING bankieren en niet bij een bank als de Triodos Bank. In een opwelling besloten we om vrijdag jl nóg een mailing te versturen, waarin wij onze klanten wilde verduidelijken waarom wij ‘vastgekleefd’ zitten aan de ING. Zeer zeker zijn wij ons er van bewust dat niet al onze klanten zitten te springen om over dergelijke zaken geïnformeerd te worden. Maar onze consumentenkring bestaat al héél lang en is al die tijd uitdrukking van onze wens om, met de ‘klanten’ die dat willen, tot andere vormen van betrokkenheid, samenwerking en communicatie te komen. 

In ons tweede bericht kondigden wij ook aan dat wij in de komende periode naar de Triodos Bank zullen overstappen als…
Wij zullen op dit vraagstuk terugkomen, op deze website maar in de komende dagen ook op Facebook, zie aldaar de pagina’s van Nearchus CV, ABC Antroposofie of Driegonaal om op de hoogte te blijven van wat onze berichten oproepen!
Hieronder nu eerst de tekst van onze mailing van vrijdag:

Tegen ons beleid in – want wij willen u niet overvoeren met ongewenste berichten – sturen wij u vandaag opnieuw een bericht. De aanleiding daarvoor ligt in een aantal reacties die wij ontvingen op de inhoud van ons bericht van gisteren.

In dat bericht vertelden wij u over het groeiende aantal titels dat in onze huisuitgeverij verschijnt -en over ons voornemen in de komende jaren de groei van het aantal nieuwe uitgaven niet alleen voort te zetten maar er zelfs nog een schepje bovenop te doen.
Daarbij gaven wij ook aan dat de deelnemers aan de Nearchus Consumenten Kring daar concreet aan bijdragen door middel van hun inlegbedrag, dat feitelijk dient als een soort van ‘voorschot’ op de nieuwe boeken en brochures die wij in de toekomst laten verschijnen.
De praktijk van het uitgeven van antroposofische literatuur geeft aan dat een dergelijke vorm van ondersteuning en betrokkenheid onontbeerlijk is.

En nu iets over de reacties op dit bericht, die ons ertoe brengen u vandaag opnieuw te benaderen.
Een van onze klanten schreef ons:
“Ik zou best het NCK initiatief willen ”ondersteunen” door 50 euro te storten. Ware het niet dat ik principiële bezwaren heb tegen het feit dat mijn geld naar ING bank gaat.
Ik begrijp er geen hout van dat veel instellingen die iets met antroposofie hebben niet bij de TRIODOS-bank zaken doen!
Mijn persoonlijke missie is geworden; een betere wereld begint bij de goede bank!!!
Één blik op de eerlijke bankwijzer en je snapt waarom.
Hopende het verschil te kunnen maken met mijn reactie een vriendelijke groet,
…”

Een reactie van een andere klant had dezelfde strekking:
“Met de hartelijkste felicitaties voor het behaalde resultaat (!), heb ik toch een kanttekening of opmerking te maken of een vraag eigenlijk .
Hoe is het mogelijk dat als ik kijk naar het banknummer waarop ik mijn eventuele bijdrage van 50 vooruit betalen ik een INGB nr aantref een bank die nog steeds in clusterbommen en onduidelijke beleggingen doet. Ik vind dit zo in tegenstelling met de bedoelde idealen en toekomstrichting.
(…)
Het vergt even wat om over te stappen maar het levert wel een veel schoner gevoel en resultaat op .
Met vriendelijke groet ,
…”

Eerlijk gezegd begrijpen wij het gevoel van, laten we het vriendelijk zeggen, ‘verbazing’ over onze huidige bank heel goed. Zonder verder iets lelijks over deze bank te willen zeggen, kunnen wij u verzekeren dat ook wij graag onze geldzaken bij bijvoorbeeld de Triodos bank zouden willen onderbrengen.

Waarom zitten wij dan toch bij onze huidige bank?
Dat heeft een heel duidelijke reden:
Bij de ING hebben we een zogenoemde ‘kredietfaciliteit’ van 5.000 euro. Met andere woorden: daar mogen wij (natuurlijk niet permanent) tot 5.000 euro rood staan. En van die mogelijkheid hebben wij regelmatig  gebruik moeten maken. In onze normale bedrijfsvoering komt het gewoon voor dat we, bijvoorbeeld in samenhang met de tijd van het jaar of met het uitbrengen van sommige duurdere titels die een investering van duizenden euro’s vergen, rood staan.
Het rood staan zelf is niet direct een probleem, maar het niet-meer-rood-kunnen-staan zou wel een probleem opleveren.

Al bijna 20 jaar lang bellen we zo eens in de anderhalf jaar met een medewerker van de Triodos bank en vragen we of ook zij ons een dergelijke faciliteit zouden kunnen bieden. Maar daarin voorziet het pakket van de bank niet. En het is nog geen twee weken geleden dat wij dezelfde vraag ook nog maar weer eens bij de ASN bank hebben gesteld, maar ook deze bank geeft kleine ondernemingen zoals de onze geen kredietfaciliteit.

En dat is de reden dat wij nog altijd, met zeer gemengde gevoelens, bij onze huidige bank zitten.

Maar wat ons betreft is nu het moment aangebroken om een einde te maken aan de ongerijmde situatie, waarin wij ons genoodzaakt zien de banden met een bank-met-bedenkelijke-praktijken aan te houden. Dat betekent dat wij het in de toekomst zonder de kredietmogelijkheid van onze huidige bank moeten stellen.
Maar met voldoende leden zou onze consumentenkring voor de kleine buffer zorgen die zo af en toe nodig is.

Daarom: wanneer wij in de komende tijd een bedrag van 2.500 euro aan nieuw inleggeld van (nieuwe) leden van de consumentenkring mogen ontvangen, beëindigen wij onze relatie met de ING bank en stappen wij over naar de Triodos bank.

In reactie op ons bericht hebben zich gisteren vier nieuwe leden van de consumentenkring aangemeld, die samen een bedrag van 300 euro hebben ingelegd.
Wanneer u zich betrokken voelt bij onze pogingen antroposofische literatuur, in verschillende vormen en in vele smaken en gradaties, beschikbaar te maken en te houden, dan nodigen wij u uit lid te worden van de Nearchus Consumenten Kring.
Help ons naar onze nieuwe bank door 50 euro of meer over te maken op onze rekening bij onze toekomstige oude bank:
IBAN: NL73 INGB 0000 1803 87 ten name van Nearchus CV , onder vermelding van NCK en vermeld ook de minibrochure (zie onze mail van gisteren) die u als welkomstcadeautje wilt ontvangen.

Van de 2.500 euro die nodig zijn om deze stap te kunnen wagen, is gisteren al 300 euro binnengekomen, zodat er nog een bedrag van 2.200 euro te verzamelen is.

Misschien nog goed om te weten:
– u kunt uw ingelegde bedrag gebruiken voor al uw aankopen in onze webwinkel
– wanneer uw tegoed (bijna) ‘op’ is verzoeken wij u opnieuw een bedrag van 50 euro of meer in te leggen
– op
www.nearchus.nl (de website van onze uitgeverij) vindt u nog meer informatie over de Nearchus Consumenten Kring (zoek aldaar op ‘Nearchus Consumenten Kring’)
– op korte termijn beschikken wij over de mogelijkheid  om de leden van de Nearchus Consumenten Kring speciale nieuwsbrieven te gaan sturen. Wij zullen graag samen met de leden van de consumentenkring gaan onderzoeken welke andere vormen van verbinding en betrokkenheid rondom het uitgeven van antroposofische literatuur geschapen kunnen worden.

Via onze Facebookpagina en via www.nearchus.nl  kunt u in de komende tijd volgen hoe het met de aanloop naar onze nieuwe bank gaat.

Nieuw: Solidaire economie

[ 22 juni 2017]
Steeds minder mensen geloven in de veronderstelde zegeningen van het neoliberale kapitalisme. De doorgedraaide krachten van ‘de vrije markt’ bevorderen sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, schaden het milieu en brengen de ene na de andere economische crisis.
Nieuwe denkbeelden zijn nodig om tot een nieuwe economie te komen.

Solidaire economie geeft een breed inzicht in de bestaande kritiek op het neoliberale kapitalisme, zoals die leeft in wetenschappelijke of wereldbeschouwelijke kringen en zoals verwoord door economen, filosofen en anderen.

De beweging van het maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt een mogelijk alternatief – zeker als deze beweging zich verdiept en de maatschappelijke verantwoording ernstig genomen wordt. Dan wordt namelijk duidelijk dat een economie van samenwerken aan de aanbodkant en van rechtvaardig verdelen aan de consumptiekant geen utopie maar gewoon verstandig en pas echt economisch is.

Ruud Thelosen
Solidaire economie – Een vernieuwende visie op maatschappelijke verantwoord ondernemen
(paperback, 143p, € 14,75)

In onze webwinkel ter introductie:
tot en met maandag 26 juni a.s. géén portokosten (binnen Nederland) indien u deze titel bestelt.

‘Over liefde’ herdrukt

[13 mei 2017] Dankzij de moderne druktechnieken hebben we maar één week zonder gezeten: gisteren heeft de drukker een nieuwe oplage van Over liefde afgeleverd.
Deze kleine brochure (met een net zo klein prijsje) bevat een selectie van 47 uitspraken van Rudolf Steiner over de liefde, geïllustreerd met foto’s van kunstprojecten-in-wording van Liesbeth Takken.

In één van zijn vele voordrachten zegt Rudolf Steiner, sprekend over de liefde, dat het een illusie is om te denken dat het mogelijk is liefde in een definitie te beschrijven. Liefde laat zich nauwelijks in woorden vangen en al zeker niet in een definitie vastleggen. Liefde is iets om over te mijmeren, om innerlijk te laten groeien en zich alsmaar verder te laten ontplooien.
Bij juist gebruik werken de woorden van Rudolf Steiner over de liefde als een vitaliserend middel, ze brengen leven in ons innerlijk.

Pasen (nieuw!)

7949549364[7 april 2017] Met een lange adem en stap voor stap: het zevende deeltje in de reeks ABC Jaarfeesten is verschenen!
Pasen
Zonnejaargroep
De Stille Week, van Palmzondag tot Stille Zaterdag, is een week vol gebeurtenissen. Het is mooi om deze gebeurtenissen met bewustzijn te volgen, om dan op Paasmorgen te ervaren dat Pasen het feest van de Opstanding is.
Hoe kunnen we onze kinderen het wonder van Pasen laten beleven? Deze brochure helpt daarbij en biedt onder meer informatie over de achtergronden van de Stille week en Pasen en een keur aan liedjes, verhalen, recepten en knutselideeën om Pasen op school of thuis te vieren.
(brochure, 36p, € 6,75)

Hier vind je alle zeven deeltjes die tot nu toe verschenen

Herinneringen aan Rudolf Steiner

[29 maart 2017] Het is maar een heel klein boekje, een mini-brochure. Maar in elk geval worden wij er zelf blij van.
Verschenen:
7938367499

Erna van Deventer-Wolfram
‘Die oom kan alles’ – Herinneringen aan Rudolf Steiner
Rudolf Steiner leeft voort in de wijze waarop de antroposofie wordt opgenomen en als inspiratiebron dient in bijvoorbeeld onderwijs, geneeskunde of landbouw. Op een andere manier leeft hij voort in de herinneringen van degenen die hem meegemaakt hebben. Hun herinneringen werpen een kleurrijk licht op een van de grootsten van de 20e eeuw.
Met herinneringen van Andrej Belyj, Erna van Deventer-Wolfram, Martin Münch, Adelheid Petersen, Victor Stracke, Assia Turgenieff en Natalie Turgenieff-Pozzo.
Verzameld en vertaald door John Hogervorst

(brochure, 31p, € 3,00)

Oefeningenboek kunstzinnige therapie

7922Verschenen!

Oefeningenboek kunstzinnige therapie
250 oefeningen uit de praktijk
Klaartje de Vletter & Marjolein Dorresteijn

In het Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie delen meer dan honderd kunstzinnig therapeuten hun oefeningen en ervaringen uit de praktijk. Aan de hand van de seizoenen en hun kenmerkende kwaliteiten zijn uim 250 oefeningen weergegeven, samen met praktische tips, toepasselijke boektitels, afbeeldingen en gedichten.

Een boek uit de praktijk, vóór de praktijk. Voor iedereen die beeldend therapeutisch werkt en die zichzelf verder wil laten inspireren. Onder het motto ‘denk breed, ervaar zelf, mijmer, probeer… en doe!’

Hardcover, 427 pagina’s
Met honderden afbeeldingen in kleur
ISBN 9789492326096
Prijs: € 44,00

Bestellen doet u HIER

Deze bijzondere uitgave verscheen bij ons imprint Kolisko en is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag en de Iona Stichting.

Is er nog iets … in aantocht?

4422[19 februari 2017] Komt er nog iets nieuws uit in de komende tijd – werd laatst gevraagd. Nou en of, er is een boel onderweg. En het is heel gemeen maar we laten hier niet het achterste van onze tong zien.

Dít kunnen wij u nu zeggen: bij ons imprint Kolisko verschijnt in maart een kloeke uitgave over één van de therapeutische gebieden in de door de antroposofie geïnspireerde zorg. Kolisko is, zoals u misschien weet, het imprint voor onze uitgaven die professionals in antroposofisch georiënteerde werkgebieden inzicht en inspiratie willen bieden. Deze nieuwe uitgave wordt de dikste die wij tot dusverre lieten verschijnen en is, zo kunnen wij wel verklappen, ook een van de kleurrijkste!

Nog iets anders?
Ja! In de tweede helft van maart komt ook de Boekenweek er aan en wij hebben een hele leuke minibrochure in voorbereiding die dan zal verschijnen. En omdat wij er zelf zo enthousiast over zijn, schemert een soort vervolg alweer aan de horizon.

En vooruit, laten we dan in elk geval over één volgende uitgave transparant zijn: zeer binnenkort verschijnt een verbeterde en aangevulde druk van
Mani & Rudolf Steiner
Manicheïsme, antroposofie en hun ontmoeting in de toekomst
van Christine Gruwez

Recente berichten

Sociale netwerken